Bankstraat 93, 2811 Hombeek

Privacy statement

Uw persoon- en medische gegevens zijn veilig bij ons!

De praktijk hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Dr. Kristof Peeters houdt zich als huisarts aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van de persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten).

De persoonsgegevens en de gezondheidsgegevens worden verwerkt door CareConnect en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is. ​

In het kader van deze nieuwe privacywetgeving (GDPR) mogen er geen laboresultaten/verslagen/voorschriften meer gemaild of gefaxt worden (zelfs niet met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt).

Meldt voor het onderzoek hoe u de resultaten wil ontvangen (per post, telefonisch of via een beveiligde mail van het labo). U kan een afspraak maken om de resultaten te bespreken of mits toestemming van de arts telefonisch contact opnemen. Houd hierbij rekening met de consultatie-uren van de betreffende arts.

U kan steeds een afdruk of kopie van de resultaten komen ophalen.